Com a part del projecte BioVisions3D de la Harvard University, els científics Alain Viel i Robert A. Lue en col.laboració amb John Leibler (especialista en animacions en Flash), han publicat una animació que amb el nom de "The Inner Life of the Cell" mostra múltiples detalls de les estructures internes de la cèl·lula i que, amb una durada aproximada de 5 minuts, permet intentar identificar les diferents estructures i orgànuls mitjançant unes animacions tridimensionals prou ben aconseguides.

STUBLOGS Xarxa i Pissarra