Apunts de llengua i literatura castellana per segon de Batxillerat

El professorat del Departamento de Lengua castellana y literatura de l’IES Sol de Portocarrero (Almeria), ja fa temps que manté una pàgina web anomenada Aula de Lengua castellana y Literatura en la que es poden trobar diferents apartats, com per exemple un quadern d’apunts per ESO i Batxillerat, però per aquest curs 2009-2010 s’ha posat en marxa una pàgina dedicada exclusivament als continguts d’aquesta matèria, que s’imparteixen per primera vegada en el segon curs del nou Batxillerat LOE. El nom ofical d’aquesta pàgina és “Lengua Castellana, Segundo de Bachillerato (2009-2010). IES Sol de Portocarrero”, i en ella hi podem trobar apunts molt interessants que es van actualitzant, i que es poden descarregar en forma de document o es poden consultar tema per tema.

Podem trobar-hi uns apartat dedicat al comentari de text, i tot una sèrie d’apunts dels temes següents:

- Llengua castellana

- El text: concepte, classificació i propietats

- Concepte d’oració gramatical. El sintagma nominal: estructura i funcions

- Els elements del sintagma nominal

- El sintagma verbal

- L’oració composta

- Nivell lèxic i semàntic de la llengua

- Tipus de text

- El llenguatge literari

- Els gèneres literaris: poesia, narrativa i teatre

- Els gèneres periodístics. El periodisme espanyol en el segle XX

- L’assaig com a gènere literari. Evolució de l’assaig a Espanya

- Literatura castellana contemporània

- La poesia lírica del segle XX fins el 1939

- La poesia lírica des de 1940 fins els anys 70

- La poesia lírica des dels anys 70 fins l’actualitat

- La narrativa del segle XX fins 1939

- La narrativa des de 1940 fins els anys 70

- La narrativa des dels anys 70 fins l’actualitat

- El teatre del segle XX fins 1939

- El teatre des de 1940 fins l’actualitat

- La novel.la i el conte hispanoamericans del segle XX


ies-sol-de-porto2ies-sol-dde-portocarrero