Aquests dies s’estan fent els exàmens de PAU (o Selectivitat) a Catalunya corresponents a la convocatòria de setembre i, per part del Departament d’Educació i Universitats de la Generalitat, es van publicant els criteris i/o pautes de correcció dels exercicis proposats. Aquesta publicació es va fent un cop finalitzada cada prova i, per tant, avui (dia 5) s’han fet públics els criteris corresponents a les proves de les diferents llengües . Cal tenir en compte però que, en tots els casos següents, simplement s’esmenten els criteris de puntuació:

Llengua castellana

Llengua catalana

Anglès

Francès

Alemany

Italià

STUBLOGS Xarxa i Pissarra