Encara que ja he comentat vàries vegades els canvis que hi ha en el procés d’accés a la Universitat amb el nou model de les PAU i en l’admissió des de CFGS, avui us voldria recomanar la consulta d’una presentació que, amb el títol de “Resum sobre el nou model d’accés i admissió universitari 2010”, ha publicat el Comissionat d’Universitats i Recerca del Departament d’Innovació, Universitats i Recerca, i que actualitza de forma esquemàtica i resumida la informació sobre aquest procés que, com sabeu molt bé, ha anat canviant diverses vegades durant el curs 2009-2010.

A més a més de l’accés des de Batxillerat i des de CFGS, hi trobareu informació sobre l’accés per persones més grans de 25 anys i per més grans de 45 anys, així com també un resum esquemàtic sobre el procés de preinscripció universitària, amb diferents exemples d’admissió i adjudicació de places segons l’ordre de preferències indicat per l’alumne/a.


resum-acces-univ-2010 comissionat-uir