El professor David M. Harrison, del departament de Física de la Universitat de Toronto, des de l’any 2002 manté una pàgina d’animacions en Flash per tal d’il·lustrar alguns aspectes de la Física, i facilitar així la seva comprensió per part de l’alumnat. La seva pàgina web (english, castellano) ha estat traduïda al català per Marisa Cano-Villalba i Albert Gras-Martí del http://ticat.ua.es/ de la Universitat d’Alacant, i conté també un breu tutorial sobre com fer animacions de Física en Flash. En total hi ha més de 80 animacions sobre diferents aspectes temàtics i, de quan en quan, se’n van afegint de noves. Encara que podeu consultar-les totes des de la pàgina principal, a tall d’exemple podeu fer una ullada a algunes d’elles:

Desplaçament i distància

Cursa de boles

Llei de Hooke

Acceleració constant

Moviment de projectils

Forces sobre un pèndol

Línies de camp

Model de Bohr

Desintegració nuclear

Efecte Doppler

Reflexió y refracció

Dilatació temporal

Suma de 2 vectors

Producte vectorial

STUBLOGS Xarxa i Pissarra