El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publica, en la seva edició del dia d’avui, una Ordre del Departament d’Educació segons la qual es convoca el Premi nacional de poesia jove Martí i Pol, al que poden optar tots els alumnes menors de 20 anys i que estiguin matriculats en qualsevol centre (tant públic com privat) dels territoris de parla catalana. En aquesta Ordre podeu consultar les bases reguladores i les dotacions de l’esmentat premi per a les diferents categories (alumnat de Batxillerat o Cicles formatius, de Segon cicle de l’ESO, de Primer cicle de l’ESO i de Cicle superior de primària).

capsal_dogc.jpg