El Boletín Oficial del Estado publica, en la seva edició del dia d’avui (05-07-2012), un “Real Decreto 1000/2012, de 29 de junio, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio, para el curso 2012-2013 y se modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas.” que pot ser molt útil per les persones que vulguin sol.licitar alguna de les beques que, de moment, encara no s’han convocat, però cal suposar que, com en anys anteriors, la convocatòria es faci efectiva a finals d’aquest mes de juliol.

Si llegiu el Decret podreu veure que hi ha diferents tipus de beques: de matrícula, de desplaçament, de mobilitat, de residència, de llibres, de transport urbà,…, i que a elles hi poden optar les persones que vulguin cursar qualsevol dels estudis que s’imparteixen en els nivells postobligatoris, és a dir, Batxillerat, Formació Professional, Graus i Màsters universitaris,… així com també  els Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI), i els cursos preparatoris per les proves d’accés a Cicles Formatius.

També és interessant fixar-se en que les condicions per optar a les beques canviaran en alguns aspectes a partir del curs 2013-2014, com per exemple en els requisits acadèmics que serán exigibles pels que es matriculin en el primer curs d’universitat:

A partir del curso 2013-2014, para la obtención de cualquier componente de beca, quienes se matriculen por primera vez en primer curso de estudios de Grado deberán acreditar una nota de acceso a la Universidad de 6,50 puntos, con exclusión de la calificación obtenida en la fase específica.

I en el cas dels que es vulguin matricular de primer curs de Batxillerat o bé de Cicles Formatius de Grau Superior:

Asimismo, a partir del curso 2013-2014, para la obtención de cualquier componente de beca, los estudiantes de primer curso de Bachillerato deberán acreditar haber obtenido una nota media de 6,00 puntos en el cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria o prueba de acceso, en su caso. Los estudiantes de primer curso de ciclos formativos de grado superior deberán acreditar haber obtenido 5,50 puntos en segundo curso de Bachillerato, prueba o curso de acceso respectivamente.”

  STUBLOGS Xarxa i PissarraSTUBLOGS Xarxa i Pissarra