La Secretaria d’Universitats i Recerca, del Departament d’Economia i Coneixement, va presentar ahir mitjançant una nota de premsa, els canvis que experimentaran els preus de la matrícula a les universitats públiques de Catalunya pel curs 2012-2013.

Cal destacar que, el preu públic dels crèdits matriculats per primera vegada en els estudis de Grau, s’estableix en funció del nivell de renda familiar i del rendiment acadèmic i que el seu increment mig és del 37,5%.

Si us llegiu atentament el dossier explicatiu dels preus publiques i beques pel curs 2012-2013, podreu veure que s’estableixen 7 nivells o llindars en funció de la renda familiar i del nombre de persones integrants de la unitat familiar, i també es consideren 3 coeficients diferents segons el tipus de carrera que es vulgui cursar.

Les dades corresponents als 7 llindars per nivell de renda i nombre de persones de la unitat familiar, les trobareu a la pàgina 11 de l’esmentat dossier, mentre que els 3 coeficients us els resumeixo tot seguit:

–     Coeficient A: bàsicament Graus de les Branques de coneixements d’Arts i Humanitats i de Ciències Socials i Jurídiques (com per exemple Història, ADE, Dret, Educació,…)

–       Coeficient B: inclou carreres sobretot de les Branques de Ciències i Enginyeria i Arquitectura (com és el cas de Biologia, Psicologia, Enginyeries, Arquitectura, Periodisme,…)

–       Coeficient C: s’aplica a molts Graus de la Branca de coneixement de Ciències de la Salut (Medicina, Infermeria, Veterinària,…)

Per saber més exactament el coeficient que s’aplicarà a cada Grau en particular heu de consultar el

DECRET 77/2012, de 10 de juliol, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2012-2013

Com a resum de la part que pot interessar més de tot el document que es va presentar ahir, us poso la relació de preus que he calculat en base a una matrícula de 60 crèdits, és a dir d’un curs sencer per cadascun dels 7 llindars o nivells amb els 3 possibles coeficients o tipus de carreres, segons aquest ordre esquemàtic:

Llindar o nivell, percentatge estimat de persones incloses en aquest llindar, preu de la matrícula pel curs complet en cada coeficient.

–     Llindar 0, (15%), A: 0, B: 0, C: 0 (en aquest llindar només hi ha les persones amb Beca del Ministeri d’Educació)

–       Llindar 1, (10%), A: 758,40, B: 1073,40, C: 1186,20

–       Llindar 2, (5%), A: 909,60, B: 1287,60, C: 1423,20

–       Llindar 3, (5%), A: 1061,40, B: 1502,40, C: 1660,20

–       Llindar 4, (5%), A: 1213,20, B: 1717,20, C: 1897,20

–       Llindar 5, (20%), A: 1364,40, B: 1931,40, C: 2134,80

–       Llindar 6, (40%), A: 1516,20, B: 2146, 20, C: 2371,80

STUBLOGS Xarxa i Pissarra