Un dels blogs que visito regularment és “Ciències de la natura”, del professor Toni Cassany i, a travès seu m’he assabentat que la Sociedad Española de Biotecnología, ha publicat uns quants documents en format pdf i que, amb el nom genèric de Biotecnología en pocas palabras, poden constituir una eina interessant per les classes de Ciències per al món contemporani, i més concretament per les de l’apartat de Biotecnologia i societat.

Si voleu consultar-los, són els 4 documents següents:

Biotecnologia i salut

Plantes transgèniques

Biotecnologia i aliments

Biotecnologia i medi ambient


soc-esp-biotec