Tot i que, moltes de les classes s’imparteixen en castellà (i en alguns casos, en anglès), la llengua catalana és àmpliament utilitzada en el sistema universitari de Catalunya. Les universitats catalanes són conscients que una part del seu alumnat no procedeix de l’àrea de parla catalana i, per això, tenen uns serveis lingüístics destinats a facilitar la comprensió dels documents i/o publicacions editats en llengua catalana, així com també la possibilitat d’accedir a cursos de diferents nivells d’aquesta llengua. Aquests serveis també són molt útils per les persones catalanoparlants, ja que donen assessorament per resoldre els dubtes lingüístics i terminològics, així com també sobre la redacció formal de documents.

Encara que totes les universitats tenen el seu propi Servei lingüístic, en voldria comentar el de les quatre següents:

Universitat de Barcelona (castellano, english, deutsch): té (entre d’altres) apartats dedicats a l’alumnat de l’àrea de parla catalana, a l’alumnat procedent de fora de l’àrea de parla catalana, i una secció d’assessorament lingüístic i terminologia.

STUBLOGS Xarxa i Pissarra

Universitat Pompeu Fabra: dins el seu Servei d’autoformació en llengua catalana, té un apartat molt interessant ja que permet autoacreditar-se el nivell de coneixements de català (nivell B, nivell C).

STUBLOGS Xarxa i Pissarra

Universitat Ramon Llull: com que consta d’una sèrie de centres federats, cadascun d’ells té un Servei propi, i potser el més destacable és el Servei lingüístic d’ESADE amb diferents apartats que es poden consultar directament des de la seva pàgina d’inici, i que també en té alguns de més concrets com són un llistat d’enllaços útils, i un d’assessorament per la confecció de la carta de presentació (amb models) i el Curriculum vitae (amb models).

STUBLOGS Xarxa i Pissarra

Universitat Oberta de Catalunya: al meu criteri és un dels serveis lingüístics més complets (com es pot consultar en el seu mapa de web) amb apartats dedicats a criteris lingüístics, llenguatge administratiu, vocabularis i traductor automàtic.

STUBLOGS Xarxa i Pissarra