Selectivitat - Batxillerat - Orientació Universitària

Guia per un pla d’empresa

Un cop més, Lourdes Barroso, en el seu blog ofereix material molt interessant per treballar sobre l’aspecte dels Recursos Humans a nivell empresarial. En aquest cas concret que ella anomena: Recursos Humanos: Guia Plan de Empresa, cal destacar 3 enllaços a recursos que es poden utilitzar per elaborar aquesta guia. Són els següents:
Curs de gestió de recursos humans: ofert per Aulafácil.com i elaborat per un professor del Departament d’Organització d’Empreses de la Universitat de Cádiz
Gábilos: web laboral. Ofert per l’empresa Gábilos.software i que té apartats de Dret Laboral, Seguretat Social, Autònoms, … A més a més, té unes taules amb les dades de les pensions i prestacions socials actualitzades.
Organigrames: pàgina mexicana amb explicacions dels diferents tipus d’organigrames que es poden aplicar a nivell empresarial.
logo

1 comentari

  1. Marcos

    Una buena fente de recursos para el alumno y para el profesor, sobre todo las referencias de cursos y consultas rápidas sobre prestaciones de la SS.

Deixa un comentari