La Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (.XTEC), presenta un curs dedicat a l’ensenyament interactiu de les Ciències Socials amb el nom de “Internet i les Ciències Socials a Secundària”, i que està adreçat als alumnes dels diferents nivells ja que té apartats dedicats als dos cicles d’ESO i a Batxillerat. Està estructurat en 6 mòduls, cadascun dels quals té un índex de continguts, i una sèrie de pràctiques molt ben elaborades i amb una clara exposició dels recursos d’Internet que cal utilitzar per fer-les; també s’indiquen possibles exercicis que es poden fer de forma interactiva. Els mòduls i pràctiques relacionades són els següents:

– Mòdul 1.- Medi físic i orígens de la humanitat
– – Representació espai-temps (1r cicle d’ESO)
– – Components del medi físic (1r cicle d’ESO)
– – Estudi del temps històric (1r cicle d’ESO)
– – Els imperis agraris (1r cicle d’ESO)
– – Recerca d’informació a les enciclopèdies en línia (ESO i Batxillerat)
– Mòdul 2.- Societat i economia. El món clàssic
– – Conceptes d’economia social (2n cicle d’ESO)
– – Demografia (ESO)
– – Grècia i Roma (1r cicle d’ESO)
– – La fi del món antic i l’Islam (ESO i Batxillerat)
– – Treballar amb la cronologia (ESO i Batxillerat)
– – Les religions (ESO i Batxillerat)
– Mòdul 3.- Organitzacions supraestatals. Organització territorial. Edat mitjana i món modern
– – La societat i l’organització política (2n cicle d’ESO)
– – El feudalisme. Art romànic i gòtic (ESO i Batxillerat)
– – El món modern (2n cicle d’ESO i Batxillerat)
– – Art renaixentista i barroc (2n cicle d’ESO i Batxillerat)
– – El treball amb mapes històrics (ESO I Batxillerat)
– Mòdul 4.- Orígens del món contemporani
– – Societat i economia (Batxillerat)
– – Les revolucions liberals (2n cicle d’ESO i Batxillerat)
– – Art: neoclassicisme, romanticisme i realisme (2n cicle d’ESO i Batxillerat)
– – La revolució industrial (ESO I Batxillerat)
– – El naixement dels moviments socials (2n cicle d’ESO i Batxillerat)
– – Navegació per Internet per cercar recursos (ESO I Batxillerat)
– Mòdul 5.- Urbanització. El Món contemporani(1)
– – Ciutat i urbanització (2n cicle d’ESO i Batxillerat)
– – Expansió colonial i nacionalismes (2n cicle d’ESO i Batxillerat)
– – La Primera Guerra Mundial (2n cicle d’ESO i Batxillerat)
– – La revolució soviètica. Els feixismes. La guerra civil espanyola (2n cicle d’ESO i Batxillerat)
– – Impressionisme i modernisme (2n cicle d’ESO i Batxillerat)
– Mòdul 6.- El món contemporani (2): mundialització i globalització.
– – La Segona Guerra Mundial (2n cicle d’ESO i Batxillerat)
– – Les bases del món actual: construcció d’Europa. descolonització,..(ESO i Batxillerat)
– – El món en conflicte: l’atemptat de l’11 de setembre de 2001 (2n cicle d’ESO i Batxillerat)
– – Un món global (ESO i Batxillerat)
– – L’art contemporani (2n cicle d’ESO i Batxillerat)
– – Art i història: conceptes, ús, tècniques i tipologies (Batxillerat)

xtec