Jordi Vivancos en el seu blog de les TIC a les TAC, destaca que ell mateix i Josep Fernández han actualitzat un document que sota el nom “Internet: introducció a la cerca de la web” van publicar l’any 1998. És evident que, en el transcurs d’aquests 8 anys, han canviat molt les coses en el món d’Internet i, per això, és d’agrair que hagin adaptat aquell document als temps actuals posant-li com a títol: “Internet com a font de recursos educatius”. En ell es comenten aspectes generals d’Internet, els recursos educatius a la xarxa, els instruments de cerca d’informació, i es donen uns molt interessants consells per facilitar les cerques. És d’agrair el seu treball, ja que ens serveix de gran ajuda als que estem interessats en l’aplicació de les TIC en l’ensenyament.