Llegeixo a DigiZen que, l’editorial InPictures, especialitzada en publicar llibres electrònics en els quals gairebé no hi ha text, ja que bàsicament consten d’esquemes i/o figures, permet descarregar de forma totalment gratuïta una sèrie de publicacions sobre programes informàtics però només durant un cert temps. Per tant, potser val la pena aprofitar l’avinentesa i baixar-se els documents (en format pdf), per tal de poder-los tenir guardats i consultar-los quan es cregui convenient. Entre d’altres, us podeu baixar els llibres següents:

Windows XP

Mac OS X Tiger

Palm Devices

Access 2003

Excel 2003

PowerPont2003

Word 2003

Base 2.0

Calc 2.0

Writer 2.0

Dreamweaver 8

FrontPage 2003

Photoshop CS2

Fireworks 8

MySQL Basics

PHP Basics

STUBLOGS Xarxa i Pissarra