La Universitat Pompeu Fabra (castellano, english) o UPF, és una universitat pública que va ser creada l’any 1990 i, en el transcurs de pocs anys, s’ha convertit en un punt de referència del món universitari català degut a que, si bé té una oferta més reduïda d’ensenyaments que les altres universitats públiques, ha pogut potenciar aspectes més moderns com són els contactes i pràctiques amb empreses, i les estades a l’estranger. També cal destacar que la major part del seu Campus es troba situat al Casc Antic de Barcelona, havent contribuït a la seva remodelació obrint nous espais, i modernitzant el barri sense alterar les seves característiques fonamentals.

Per tal d’informar-vos sobre aquesta universitat, us recomano que mireu els següents apartats:

Jo, la Pompeu, perquè?… : hi trobareu in formacions sobre els serveis (biblioteca, aules d’informàtica, inserció i orientació laboral,…)

Carreres i titulacions: informació de tots els centres tant propis com adscrits

Accés, matrícula i beques: podeu calcular (de forma orientativa) el preu de la matrícula de primer curs,…

Finalment voldria remarcar que, entre els centres adscrits, hi ha l’Escola Superior de Disseny ELISAVA (recordeu que, al tractar-se d’un centre privat, el preu del curs és més elevat: entre 85 i 105 euros per cada crèdit aproximadament) que està situada enmig del campus de la UPF i que ofereix, entre d’altres, les següents titulacions:

Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial

Arquitectura Tècnica

Graduat Superior en Disseny

STUBLOGS Xarxa i Pissarra

elisava.gif