Les persones que s’hagin presentat a les proves de Selectivitat corresponents a la convocatòria de setembre d’aquest any 2009, ja poden saber la seva nota global entrant en el portal accesnet del Comissionat per a Universitats i Recerca. En aquest portal, cal anar a l’apartat “Consulta de resultats de les Proves d’accés a la Universitat (PAU)” on es podrà consultar la nota, i així mateix el lloc on, el divendres dia 25, es podrà anar a recollir la documentació d’aquests resultats.

comissionat-uir2 univ-i-rec2