Per tal que l’alumnat de Batxillerat i de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) conegui quines carreres pot cursar a Catalunya, el Comissionat d’Universitats i Recerca ja ha actualitzat, a finals del mes d’abril, l’oferta de les més de 400 titulacions de Grau de les que es podrà matricular pel pròxim curs 2011-2012.

Per a recaptar la màxima informació possible sobre aquesta oferta universitària, us recomano que seguiu els 2 procediments que us poso a continuació:

1r) Feu servir el portal “Què i per què estudiar a les universitats catalanes?” que també està disponible en altres idiomes (castellano, english), i en el que trobareu 4 cercadors principals:

Cercador per nom: cal introduir el nom de l’estudi que es vulgui consultar.

Cercador per branca de coneixements a la qual estigui adscrit el Grau (Arts i humanitats, Ciències, Ciències de la Salut, Ciències Socials i jurídiques, Enginyeria i Arquitectura).

Cercador per universitat: podeu veure quins Graus s’imparteixen a cadascuna de les 7 universitats públiques i les 5 universitats privades.

Cercador per municipi: amb el llistat de les 22 localitats on hi ha centres universitaris.

En aquest portal, cada Grau disposa d’una fitxa en la que hi ha diferents pestanyes:

L’estudi: nom oficial del títol i estudis que s’extingeixen amb la impartició d’aquest Grau.

Com s’imparteix: informació sobre el preu de la matrícula (públic o privat), i respecte als idiomes en que s’imparteix l’estudi en qüestió (català, castellà, anglès,…)

Com s’estructura: nombre i distribució dels crèdits, matèries que cal cursar (bàsiques, obligatòries, optatives), i del període de pràctiques.

Com s’accedeix: nombre de places que s’ofereixen i, si és el cas, les convalidacions de crèdits per l’alumnat procedent de Cicles Formatius de Grau Superior. Si es vol consultar més ràpidament el llistat de carreres universitàries en les que es convaliden crèdits, es pot anar a l’apartat de Graus per Accés on trobareu els diferents CFGS, i clicant en el Cicle que s’hagi cursat, s’obre el llistat en qüestió i en cada Grau surt la fitxa corresponent amb les convalidacions en aquest apartat de Com s’accedeix. També hi ha la taula de ponderacions d’assignatures de la fase específica de les PAU (Selectivitat).

On s’imparteix: adreça i telèfon de la Facultat o Escola (interessant per demanar informació més directa i personal).

En aquest portal s‘ha incorporat una nova eina anomenada el meu llibre, i que permet reunir en un sol document tots els estudis pels quals s’estigui interessat i així poder comparar-los per fer la tria oportuna. Només cal anar a l’apartat de com crear-lo?, i seguir les instruccions que permetran generar el llibre en qüestió per després imprimir-lo o bé guardar-lo per consultar-ho amb més detall.

 

2n) Aneu a consultar l’oferta de Graus que han publicat cadascuna de les 12 universitats catalanes ja que, en aquest cas, cada estudi disposa d’una fitxa més àmplia que el portal que he comentat abans, i en la que us recomano sobretot que us fixeu en l’apartat “Pla d’estudis” en el que figuren les diferents matèries que cal cursar, i així podreu veure si realment aquell estudi és el que us agradarà fer. Com que hi ha una sèrie de termes universitaris que potser no es coneixen, és interessant consultar el Glossari corresponent. Tot seguit us poso doncs aquesta oferta per universitats, tenint en compte que les 7 primeres són de titularitat pública (però en elles hi poden haver centres adscrits i, per tant, amb un preu privat), i les altres 5 són privades.

Universitat de Barcelona (UB)

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Universitat de Lleida (UdL)

Universitat de Girona (UdG)

Universitat Rovira i Virgili (URV)

Universitat Ramon Llull (URL)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Universitat de Vic (UVic)

Universitat Internacional de Catalunya (UIC)

Universitat Abat Oliba (UAO)

 

STUBLOGS Xarxa i Pissarra STUBLOGS Xarxa i Pissarra