Selectivitat - Batxillerat - Orientació Universitària

Recursos de Física i Química

Ana Rosa Clavero és professora de Física i Química de l’IES Fuente Nueva de El Ejido (Almeria), i col•labora en el projecte DiM. En el seu blog, ha publicat informacions del grup de treball del qual és responsable, sobre una sèrie de recursos interactius molt interessants pels ensenyaments de Física i de Química. Encara que també n’hi ha per altres nivells, voldria destacar els referits a 2n de Batxillerat que els podeu trobar agrupats en les següents unitats didàctiques:

Física.-
Interacció gravitatòria
Interacció electromagnètica
Vibracions i ones
La llum i les ones electromagnètiques
Introducció a la Física moderna

Química.-
Estructura de la matèria. Introducció a la Química moderna
Enllaç químic
Termoquímica
Cinètica química
Equilibris químics
Reaccions de transferència de protons
Reaccions de transferència d’electrons
Química del Carboni i química industrial
Pràctiques de laboratori

logo 01

1 comentari

  1. Jerónimo Sánchez Pascual

    Me parece muy acertado y claro el applet, sobre el movimiento de uan particula dentro de un campo magnético.
    ¡Animo! de un colega de Barcelona, se lo mostraré a mis alumnos
    Saludos
    jeronimo Sánchez

Deixa un comentari