A l’IES Ronda de Lleida, alguns professors publiquen en el web del centre, unes lliçons en línia per tal que els alumnes les pugin treballar de forma interactiva. Entre elles, voldria destacar-ne una, que ha publicat Anna Aznar (professora d’anglès) prenent com a eina de treball, la pel.lícula Shakespeare in love. També de la mateixa autora i, en aquest cas, en col•laboració amb en Jordi Jordan, el portal xtec del Departament d’Educació, publica una unitat didàctica anomenada In love with Shakespeare, la qual tracta del teatre a Anglaterra durant l’època Tudor, i està adreçada a l’alumnat de Batxillerat per tal que, a més d’adquirir coneixements sobre la cultura anglesa, pugui millorar la seva competència lingüística en aquest idioma. En aquest segon cas, hi ha un apartat per l’alumnat i un altre pel professorat, a més a més d’un mapa amb l’índex dels continguts.
back