Ben aviat es farà una nova edició del Saló de l’Ensenyament que, aquest any 2010, tindrà lloc del 17 al 21 del pròxim mes de març. La seva visita és molt aconsellable per les persones que acabin alguna de les etapes educatives obligatòries i/o de batxillerat, ja que hi podran trobar informació sobre l’oferta d’estudis universitaris i de formació professional als que vulguin accedir. A més a més, com estem immersos en ple procés de transformació dels estudis universitaris per tal d’adaptar-los a l’EEES (o pla Bolonya), cal esperar que les diferents Universitats ens presentin ja les novetats que falten per tal que, totes les titulacions que s’imparteixin el curs 2010-2011, siguin estudis de Grau. També cal preveure que, per part del Comissionat d’Universitats i Recerca, s’informi abastament sobre la nova Selectivitat i el nou model d’accés a la Universitat des de Cicles Formatius de Grau Superior, i es resolguin els dubtes que l’alumnat pugui tenir respecte a l’adscripció de les carreres a les branques de coneixement i a la taula de ponderacions de les diferents matèries de modalitat.

Podeu consultar la fitxa tècnica d’aquesta 21a edició (amb informació sobre les dates, horaris i ubicació del Saló), així com també el preu de les entrades i la forma de comprar-les de manera anticipada per grups, a més a més dels accessos i el transport per arribar-hi. Cal recordar que l’entrada pel professorat és gratuïta i només cal omplir i imprimir el corresponent document.

salo-2010