El professor Ildefonso Fernández Trujillo, de l’IES Humanes (Madrid), és autor de diferents pàgines web dedicades a l’esenyament i aprenentatge de les Matemàtiques, moltes de les quals estan editades amb el programari lliure GeoGebra (podeu mirar el seu document d’ajuda com a guia de referència ràpida) que combina geometria, àlgebra i càlcul.

Entre elles us voldria recomanar el seu “Taller de Matemáticas” en el que trobareu vàries seccions d’accés lliure com ara les següents:

Secció de Fonaments:

Teoremes: amb enunciat, comprovació i demostració dels teoremes bàsics.

Angles en la circumferència: una introducció a l’estudi dels angles.

Tutorial de conceptes elementals: Video tutorial sobre els elements d’un triangle.

Llocs Geomètrics: exemples sobre llocs gomètrics i tangències.

Moviments en el pla: girs, homotècies, traslacions, inversions.

Secció de Clàssics:

La raó Àurea: algunes consideracions

Proporcions arquitectòniques

L’agulla de Buffon com a problema clàssic d’interpretació geomètrica de la probabilitat.

Interpretació del clàssic teorema de Pappus.

Secció de Pràctiques:

Triangle de F. Morley: construcció i comprovació de les seves propietats.

Teorema de Morley: demostració.

Exercicis pel coneixement d’un programa de Geometria dinàmica.

Secció d’Aplicacions:

Meitat del Quadrat: teselacions del pla.

Circumferència de Feuerbach: construcció de la circumferència dels nou punts.

Arrels d’un nombre Complex: càlcul dinàmic d’arrels complexes.

Punt d’Inflexió: interpretació de la derivada d’una funció.

Mitjanes: les seves propietats. Expressió dinàmica.


taller-de-mates