Com que el pròxim curs 2009-2010 ja entrarà en vigor el pla Bolonya en gairebé el 80 % dels estudis universitaris a Catalunya, el Comissionat per a Universitats i Recerca ha publicat un document que,  amb el nom de Bolonya 2010,  es defineix com una Guia per orientar-se pel mapa de l’espai europeu d’educació superior, i on també podem trobar informació sobre la nova selectivitat que l’any 2010 haurà de passar l’alumnat que en el curs actual (2008-2009) ha començat el Batxillerat LOE.

Respecte al pla Bolonya podem trobar informació sobre els punts següents:

       Què és l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior?

       Quina és l’estructura dels estudis de Grau?

       Quines són les característiques del nou model?

       Diccionari europeu amb les definicions dels termes utilitzats.

Sobre la nova Selectivitat (a partir de l’any 2010) ens expliquen (amb models comparatius de les proves actuals i de les noves) els apartats següents:

       Estructura de les proves

       Qualificacions de les PAU

En el mateix document també se’ns informa d’uns petits canvis que hi ha en el procés d’accés a estudis universitaris des de CFGS.

 

bolonya-2010 comissionat-uir1 bol-2010