Un dels apartats de la Biologia amb més atractiu pels investigadors és la filogènia dels diferents grups d’organismes, ja que permet especular sobre els possibles models d’arbre evolutiu que puguin explicar com s’ha arribat a l’enorme biodiveristat actual en el transcurs dels temps a partir de les formes primitives de vida. Això és el que intenta esbrinar el “The Tree of Life Web Project”, en el qual col.laboren biòlegs i naturalistes d’arreu del món i que, de moment, ja ha ultrapassat les 10.000 pàgines d’informacions sobre els diferents organismes. Es tracta d’un  projecte promogut per “The University of Arizona” i que, a més a més dels aspectes purament filogenètics, ens permet disposar d’un amplíssim banc de dades sobre els éssers vius.

Les persones interessades en la seva consulta cal que es mirin en primer lloc l’estructura de les pàgines del projecte, així com les instruccions per consultar-les.

Jo crec que els apartats que poden ser més interessants per la seva aplicació didàctica són els dos següents:

       Filogènia dels organimes eucarionts: Fongs, Briòfits, Pteridòfits, Coníferes, Angiospermes, Metazous (Porífers, Cnidaris, Anèl.lids, Mol.luscs, Artròpodes, Equinoderms, Vertebrats).

       Banc d’imatges, videos i sons: organismes en general (imatges, videos, sons), Fongs (imatges, videos), Plantes (imatges, videos), Metazous en general (imatges, videos, sons), Mol.luscs (imatges, videos), Insectes (imatges, videos), Peixos (imatges, videos), Amfibis (imatges, videos, sons), Aus (imatges, videos, sons), Mamífers (imatges, videos).

 

      univ-arizona               arbre-vida-2