Fa pocs dies que la Universitat de Barcelona ha fet pública l’oferta de titulacions pel pròxim curs 2009-2010, i en ella cal destacar que la majoria seran ja titulacions de Grau (és a dir, adaptades a l’EEES o pla Bolonya). Al respecte és interessant llegir la informació sobre l’organització i estructura de les noves titulacions, així com també una sèrie d’orientacions sobre els canvis que suposa passar de Diplomatures i Llicenciatures a estudis de Grau, i també l’apartat de preguntes freqüents que permeten resoldre alguns dubtes sobre el pla Bolonya, i el glossari de les paraules que formen la terminologia utilitzada en aquestes noves titulacions. Concretament està previst que es puguin cursar els següents estudis de Grau:

       Branca d’Arts i Humanitats: Cinema i Mitjans Audiovisuals, Estudis Anglesos, Estudis Àrabs i Hebreus, Estudis Literaris, Filologia Catalana, Filologia Clàssica, Filologia Hispànica, Filologia Romànica, Filosofia, Història, Història de l’Art, Llengües i Literatures Modernes, Lingüística.

       Branca de Ciències: Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Ciències Ambientals, Ciències Biomèdiques, Física, Geologia, Matemàtiques, Química.

       Branca de Ciències de la Salut: Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, Infermeria, Infermeria (Sant Joan de Déu), Farmàcia, Medicina, Medicina Molecular, Odontologia, Podologia, Psicologia.

       Branca de Ciències Socials i Jurídiques: Antropologia Social i CulturalCiències Polítiques i Administració, Criminologia, Direcció Hotelera i Turística, Dret, Educació Social, Estadística (compartit amb la UPC), Geografia, Gestió i Administració Pública, Informació i Documentació, Mestre d’Educació Infantil, Mestre d’Educació Primària, Pedagogia, Publicitat i Relacions Públiques, Relacions Laborals, Treball Social.

       Branca d’Enginyeria i Arquitectura:  Enginyeria    Informàtica, Enginyeria Electrònica i Telecomunicacions, Enginyeria Química (compartit amb la UAB).

A més a més, es mantenen  algunes titulacions correponents a estudis anteriors a l’EEES com són les següents:

       Diplomatures: Ciències Empresarials, Nutrició Humana i Dietètica.

       Llicenciatures: Administració i Direcció d’Empresa, Belles Arts, Economia, Enginyeria Geològica (compartit amb la UPC), Sociologia.

       Títols propis: Estudis Immobiliaris i de la Construcció, Investigació Privada, Tributari i Comptable.

 

ub      ub-bolonya