Amb l’entrada en vigor dels estudis adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) més conegut com a pla Bolonya, la terminologia universitària experimenta una sèrie de canvis i, per això, ha calgut fer un recull dels termes utilitzats per tal  que la comunitat universitària es vagi acosumant al seu ús i n’entengui el significat. Concretament, el Servei de Llengües i Terminologia de la Universitat Politècnica de Catalunya i el Servei de Llengües de la Universitat Autònoma de Barcelona, han publicat un Glossari de l’espai europeu d’educació superior, com a recull multilingüe (català, castellà, anglès i francès) de les paraules clau per tal de facilitar la comprensió d’aquests nous estudis adaptats al pla Bolonya.

Tal com podeu llegir en la presentació d’aquest Glossari, podeu fer una consulta de la paraula o terme que vulgueu per idioma i per odre alfabètic, o bé mitjançant una cerca interactiva introduïnt la paraula en qüestió en la casella corresponent. Crec interessant assenyalar que, a més a més, d’explicar el significat dels nous termes universitaris, aquesta eina permet la seva correcta traducció als idiomes esmentats.

 

 servei-de-llengues-uab   sllenguest-upc upc