Selectivitat - Batxillerat - Orientació Universitària

Etiqueta: beques (Pàgina 4 de 6)

Beques per estudis postobligatoris (Batxillerat, Formació Professional, Universitat,…) pel curs 2012-2013: quanties establertes i condicions de renda i patrimoni per poder sol.licitar-les

El Boletín Oficial del Estado publica, en la seva edició del dia d’avui (05-07-2012), un “Real Decreto 1000/2012, de 29 de junio, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio, para el curso 2012-2013 y se modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas.” que pot ser molt útil per les persones que vulguin sol.licitar alguna de les beques que, de moment, encara no s’han convocat, però cal suposar que, com en anys anteriors, la convocatòria es faci efectiva a finals d’aquest mes de juliol.

Si llegiu el Decret podreu veure que hi ha diferents tipus de beques: de matrícula, de desplaçament, de mobilitat, de residència, de llibres, de transport urbà,…, i que a elles hi poden optar les persones que vulguin cursar qualsevol dels estudis que s’imparteixen en els nivells postobligatoris, és a dir, Batxillerat, Formació Professional, Graus i Màsters universitaris,… així com també  els Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI), i els cursos preparatoris per les proves d’accés a Cicles Formatius.

També és interessant fixar-se en que les condicions per optar a les beques canviaran en alguns aspectes a partir del curs 2013-2014, com per exemple en els requisits acadèmics que serán exigibles pels que es matriculin en el primer curs d’universitat:

A partir del curso 2013-2014, para la obtención de cualquier componente de beca, quienes se matriculen por primera vez en primer curso de estudios de Grado deberán acreditar una nota de acceso a la Universidad de 6,50 puntos, con exclusión de la calificación obtenida en la fase específica.

I en el cas dels que es vulguin matricular de primer curs de Batxillerat o bé de Cicles Formatius de Grau Superior:

Asimismo, a partir del curso 2013-2014, para la obtención de cualquier componente de beca, los estudiantes de primer curso de Bachillerato deberán acreditar haber obtenido una nota media de 6,00 puntos en el cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria o prueba de acceso, en su caso. Los estudiantes de primer curso de ciclos formativos de grado superior deberán acreditar haber obtenido 5,50 puntos en segundo curso de Bachillerato, prueba o curso de acceso respectivamente.”

  STUBLOGS Xarxa i PissarraSTUBLOGS Xarxa i Pissarra

Orientació universitària pel curs 2012-2013: nou portal informatiu de la Generalitat de Catalunya

En ocasió de la celebració del Saló de l’Ensenyament, avui mateix el Departament d’Economia i Coneixement, ha posat en funcionament un nou portal d’orientació per la tria d’estudis universitaris, i que va adreçat bàsicament a l’alumnat de Batxillerat i de Cicles Formatius de Grau Superior, oferint informació sobre l’accés a la universitat i les diverses carreres que s’hi poden cursar.

Sota el lema “Tria bé, formació és futur” aquest portal informatiu, i anomenat itinerariuniversitari.gencat.cat, consta dels 10 apartats següents:

Què i perquè estudiar a les universitats catalanes: hi trobareu informació sobre tots els estudis que es poden cursar a les universitats catalanes tant públiques com privades. En aquest apartat, cada estudi de Grau disposa d’una fitxa en la que hi ha diferents pestanyes:

L’estudi: nom oficial del títol i estudis que s’extingeixen amb la impartició d’aquest Grau.

Com s’imparteix: informació sobre el preu de la matrícula (públic o privat), i respecte als idiomes en que s’imparteix l’estudi en qüestió (català, castellà, anglès,…)

Com s’estructura: nombre i distribució dels crèdits per matèries que cal cursar (bàsiques, obligatòries, optatives), i del període de pràctiques.

Com s’accedeix: nombre de places que s’ofereixen, nota de tall amb la que es va poder accedir aquest curs 2011-2012, ponderacions de les matèries a la fase específica de la Selectivitat,  i possibles convalidacions de crèdits per l’alumnat procedent de Cicles Formatius de Grau Superior.

On s’imparteix: adreça i telèfon de la Facultat o Escola (interessant per demanar informació més directa i personal).

Món laboral: informació sobre els àmbits de treball i les possibles sortides professionals.

STUBLOGS Xarxa i Pissarra

Accesnet: amb informació sobre les proves d’accés a la Universitat (Selectivitat) i la preinscripció universitària. A través d’aquesta pàgina haureu de fer la matrícula a les PAU i l’esmentada preinscripció, per això cal anar amb compte ja que, en tots els tràmits, haureu de fer servir el mateix codi accesnet que poseu el primer cop que hi entreu per identificar-vos.

STUBLOGS Xarxa i Pissarra

Posa’t a prova: és una aplicació interactiva per tal d’ajudar als estudiants a preparar-se per superar les PAU (o proves de Selectivitat),  i que conté una sèrie de preguntes de tipus test de totes les matèries de les quals es poden examinar en aquestes proves. Només cal triar una matèria del desplegable i, tot seguit, apareixeran una sèrie de qüestions sobre la matèria triada a les que es pot anar contestant i, posteriorment, es poden saber els resultats obtinguts. Si bé, el procés és molt fàcil de seguir, hi ha també un apartat d’ajuda que explica de forma molt senzilla el funcionament del programa.

STUBLOGS Xarxa i Pissarra

Models d’exàmens de Selectivitat d’anys anteriors: hi trobareu els enunciats dels exàmens dels 3 anys anteriors (tant de juny com de setembre) de les diferents matèries, així com les pautes de correcció de cadascun d’ells, i l’estructura de l’examen de cada matèria.

Accesnet: és la mateixa eina del 2n apartat que us serà útil per saber els resultats de la Selectivitat i per fer la preinscripció universitària.

Preinscriu-te i matricula’t: amb informació sobre el procés de preinscripció universitària i l’assignació de places a les diferents Facultats i Escoles de cada universitat.

Beques: en aquest espai els estudiants us podreu informar sobre les beques Equitat i Excel·lència Acadèmica, que constitueixen el primer fons propi català de beques.

Mobint: per informar-se sobre els ajuts per a programes de mobilitat internacional, o sigui sobre els diferents aspectes relacionats amb les estades acadèmiques en universitats d’altres països.

AGAUR: pàgina de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca amb informació sobre els diferents tipus de beques i ajuts pels universitaris.

STUBLOGS Xarxa i Pissarra

Studiyncatalonia.com: portal adreçat a les persones de l’estranger interessades en venir a estudiar a Catalunya.

STUBLOGS Xarxa i Pissarra

Beques per a cursar estudis universitaris i/o estudis postobligatoris (Batxillerat i Formació Professional) pel curs 2011-2012

El Boletín Oficial del Estado publica, en la seva edició del dia d’avui (27-07-2011), una “Orden EDU/2098/2011, de 21 de julio, por la que se convocan becas de carácter general y de movilidad para el curso académico 2011-2012, para estudiantes de enseñanzas universitarias.”o sigui una Ordre del Ministeri d’Educació de convocatòria de beques pels alumnes que hagin d’estudiar qualsevol curs universitari (de Grau, Diplomatura, o Llicenciatura) en el curs 2011-2012. Si llegiu aquesta Ordre, podreu veure que hi ha diferents tipus de beques: de matrícula, de desplaçament, de mobilitat, de residència, de llibres, de transport urbà,… . A més a més, el procediment de sol·licitud és molt fàcil, ja que només cal complimentar i imprimir el model de sol·licitud que trobareu a l’apartat de “Trámites y servicios” de la pàgina web del Ministeri, i presentar-lo de forma telemàtica, tenint en compte que el termini per fer-ho s’acaba el dia 14 d’octubre d’aquest any 2011 (…El plazo para presentar la solicitud se extiende hasta el 14 de octubre de 2011, inclusive, aunque este plazo no coincida con el plazo de matrícula).

En la mateixa edició del BOE també es publica la “Orden EDU/2099/2011, de 21 de julio, por la que se convocan becas y ayudas al estudio de carácter general y de movilidad, para el curso académico 2011-2012, para alumnado que curse estudios postobligatorios y superiores no universitarios” mitjançant la qual es convoquen beques per estudiar Batxillerat, Formació Professional i d’altres estudis postobligatoris, i ajudes per fer altres cursos no universitaris. Consultant aquesta Ordre podreu veure que també hi ha diferents tipus de beques: de matrícula, de desplaçament, de mobilitat, de residència, de llibres, de transport urbà,… Aquest any cal destacar la novetat de la convocatòria d’ajudes per estudiar el curs de preparació per les proves d’accés a Cicles Formatius (tant en centres públics com en centres privats concertats) i també pels Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) ..Se convocan ayudas al estudio para el alumnado que, en el curso académico 2011-2012, curse alguno de los estudios siguientes con validez en todo el territorio nacional:

1) Cursos de preparación para las pruebas de acceso a la Formación Profesional impartidos por centros públicos y en centros privados concertados que, además, tengan autorizadas las enseñanzas de formación profesional.

2) Programas de cualificación profesional inicial.

També és destacable que hi ha un significatiu augment en la quantia de les beques-salari pels estudiants de Cicles FormatiusComo novedad, cabe destacar la elevación significativa de la cuantía de las «becas salario», para los estudiantes de los Ciclos Formativos de Grado Superior implantados conforme a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

…Artículo 4. Componentes de compensación y beca salario.

1. La beca salario y el componente de compensación se destinarán a compensar la ausencia de ingresos como consecuencia de la dedicación del solicitante al estudio. Para poder ser beneficiario de estos componentes serán precisos los siguientes requisitos específicos, además de los exigidos con carácter general:

a) Que el solicitante haya nacido antes del 1 de enero de 1996.

b) Cursar estudios presenciales.

En el cas d’aquestes beques i ajudes per estudis postobligatoris, el termini de presentació de sol.licituds s’acaba el 30 de setembre d’aquest any 2011El plazo de presentación de solicitudes se extenderá hasta el día 30 de septiembre de 2011 inclusive.., i també cal omplir el formulari de sol.licitud que es troba a l’apartat de “Trámites y servicios” de la pàgina web del Ministeri i presentar-lo de forma telemàtica.

STUBLOGS Xarxa i PissarraSTUBLOGS Xarxa i Pissarra

Preinscripció universitària 2011: llista actualitzada de centres d’estudi disponibles

Per tal d’ampliar la informació disponible per l’alumnat que es vulgui preinscriure a les universitas públiques de Catalunya i a la Universitat de Vic pel curs 2011-2012, la Secretaria d’Universitats i Recerca, ha publicat un document que, amb el nom de “Preinscripció 2011: llista de centres d’estudi“,  és un resum alfabètic de tots els  Graus que es podran cursar a les Universitats esmentades, així com del nombre de places ofertades de cadascun d’ells i, en el cas que es tracti d’un centre privat adscrit (o bé de la Universitat de Vic), del preu aproximat de la matrícula.

També podem accedir directament des d’aquest document a informacions sobre els següents aspectes que ens poden interessar:

–       El procés de preinscripció universitària

–       Les proves d’accés a la universitat

–       Els estudis universitaris

–       Les beques i ajuts

–       Les dades de les universitats

 

STUBLOGS Xarxa i Pissarra STUBLOGS Xarxa i Pissarra STUBLOGS Xarxa i Pissarra

 

Modificacions en el sistema de beques per estudis universitaris i de Cicles Formatius de Grau Superior pel curs 2011-2012

Tal com va publicar el Boletín Oficial del Estado, en la seva edició d’ahir dissabte, el Consell de Ministres en la corresponent reunió setmanal del divendres, va aprovar el Real Decreto 708/2011, de 20 de mayo, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio del Ministerio de Educación para el curso 2011-2012 y por el que se modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas.

Encara que la convocatòria per aquestes beques està previst que (com en anys anteriors) es publiqui en el BOE a principis del pròxim mes de juliol, sí crec inetessant ressaltar alguns punts d’aquestes modificacions per tal que les persones que puguin optar-hi comencin a preparar la documentació necessària. Si bé aquest Real Decreto es refereix a les beques i ajudes que es poden concedir en els diferents nivells educatius, només comentaré les que afecten als estudis universitaris i als de CFGS.

–       El llindar de renda i patrimoni familiar per accedir a les beques s’ha congelat i, per tant,  es manté igual que el fixat en el curs anterior (mireu CAPÍTULO V: Los umbrales de renta y patrimonio familiar).

–       Per primera vegada, s’estableix un incentiu de 150 euros per als alumnes que tinguin bons resultats acadèmics (…se crea un nuevo componente de beca destinado a recompensar el rendimiento de aquellos estudiantes que, ya siendo beneficiarios de una beca general, obtengan unos resultados académicos superiores a los requeridos para tener derecho a esta ayuda. La cuantía será de 150 euros individuales…).

–       S’estableix una penalització per aquells estudiants que suspenguin durant dos cursos una matèria, ja que a partir de la tercera matrícula hauran de pagar-se la matrícula de l’assignatura en qüestió, encara que podran conservar la resta de la beca si aproven , com a mínim, el 80% de les matèries matriculades (…en el curso 2011-2012, la beca de matrícula no incluirá el coste de los créditos que se matriculen por tercera y sucesivas veces, siendo el estudiante el que deberá abonar esta cantidad …).

–       També per primer cop s’equipara l’import de les beques-salari entre els alumnes universitaris i els de Cicles Formatius de grau superior, pder tal que puguin seguir estudiant en comptes de treballar. L’import d’aquestes beques salari serà de 3.500 euros/any o sigui 500 euros més que el curs 2010-2011 (mireu Artículo 4. Componentes y cuantías para las enseñanzas no universitarias).

 

STUBLOGS Xarxa i Pissarra STUBLOGS Xarxa i Pissarra

 

« Entrades més antigues Entrades més recents »